Domovská stránka

Ako pokračuje rekonštrukcia Starého Lýcea?
(pre zobrazenie fotogalérie kliknite)
Detské služby Božie
(pre zobrazenie fotogalérie kliknite)
POD NOVOU STRECHOU - KOSTOL AKO BEZPEČNÉ MIESTO PRE KAŽDÉHO BEZ ROZDIELU
(pre zobrazenie fotogalérie kliknite)
110. výročie narodenia prof. thdr. jána michalku
(pre zobrazenie fotogalérie kliknite)
Ekumenické služby Božie na Pamiatku reformácie
(pre zobrazenie fotogalérie kliknite)
Medzinárodná konferencia: Kráčajme spolu – LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života
(pre zobrazenie fotogalérie kliknite)
Konfirmácia dospelých
(pre zobrazenie fotogalérie kliknite)