Erika Sokola: Kázeň na 24. nedeľu po Svätej Trojici, predposlednú nedeľu v cirkevnom roku

Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu. 2K 5,10a

Kázeň vo formáte pdf