Archives for 2016

Mimoriadny bulletin — Vianoce 2016

Služby Božie počas vianočných sviatkov

Bližšie informácie nájdete v samostatnom príspevku.

Služby Božie a pravidelné podujatia v našom cirkevnom zbore

Služby Božie

Nedeľa:

 • Veľký kostol 10:00, Malý kostol 17:00 (ZČ), 18:00 (LČ)
 • Malý kostol 9:00 v maďarskom jazyku, 10:00 Medzinárodný cirkevný zbor Bratislava BIC v anglickom jazyku, 11:30 v nemeckom jazyku

Štvrtok:

 • Malý kostol 17:00 (ZČ), 18:00 (LČ)

Detské služby Božie

 • spravidla v prvú nedeľu v mesiaci, Malý kostol 17:00

Modlitby

 • v nedeľu pred službami Božími, Staré lýceum 9:30

Biblická hodina

 • streda 17:30, Staré lýceum

Biblická hodina v maďarskom jazyku

 • utorok 16:00, Konventná 11

Mladší dorast Konfidor

 • piatok 16:00, Staré lýceum

Starší dorast Kondor

 • štvrtok 16:30, Staré lýceum

Mládež

 • sobota 17:00, Staré lýceum

Pamäťové cvičenia

 • utorok 9:15, Staré lýceum

Pohybové cvičenia

 • utorok 10:00, Staré lýceum

Kantátové služby Božie

V tretiu nedeľu po Zjavení 22. januára 2017 o 10:00 budú vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie, na ktorých zaznie Kantáta J. S. Bacha Ich steh mit einem Fuß im Grabe! BWV 156.

Ekumenický modlitebný večer

V prvú pôstnu nedeľu 5. marca 2017 o 17:00 sa vo Veľkom kostole uskutoční už piaty Ekumenický modlitebný večer.

Ofery zo služieb Božích

Ofera zo služieb Božích na Štedrý večer 2015 bola určená na opravu bytu pre rodinu utečencov. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho lásku, ktorá nás viedla ku konkrétnemu prejavu pomoci – oprave a poskytnutiu bytu pre rodinu utečencov. S láskou sme v pondelok 19.9.2016 v tomto byte ubytovali matku s dvomi deťmi, ktorí utiekli pred hrôzami vojny zo sýrskeho mesta Aleppo. V modlitbách prosíme o Božiu ochranu pre túto rodinu. Ďakujeme všetkým ochotným darcom a dobrovoľníkom za pomoc a spoluprácu.

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON

Účelové zariadenie cirkevného zboru Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON poskytuje starostlivosť ľuďom bez rozdielu vierovyznania v ich domácom prostredí. Záleží nám na tom, aby seniori, chorí alebo postihnutí cítili našu spolupatričnosť aj v tom, že im pomôžeme urobiť domácu opateru dostupnou. Prácu Agentúry je možné podporiť darovaním 2% (3%) z dane.

Služby Božie počas vianočných sviatkov

Štedrý deň 24. 12. 2016

Veľký kostol

 • 14:30 — Erika Sokola
 • 16:30 — Anna Polcková

Malý kostol

 • 15:00 — Ľubomír Batka — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 24:00 — Vlastimil Dufka, Anna Polcková — Ekumenické Služby Božie

Prvá slávnosť vianočná 25. 12. 2016

Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — Služby božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 11:30 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 17:00 — Anna Polcková

Druhá slávnosť vianočná 26. 12. 2016

Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola

Malý kostol

 • 9:00 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 11:30 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku

Silvestr 31. 12. 2016

Veľký kostol

 • 16:30 — Anna Polcková

Malý kostol

 • 15:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku

Nový rok 1. 1. 2017

Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie so spoveďou a s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 11:30 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 17:00 — František Ábel