Archives for 2017

BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 31.12.2017 do 7.1.2018

NE 31. december
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

NE 7. január
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — Tomáše Semko — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ŠT 4. január

  • 17:00 Večerné Služby Božie — Erika Sokola, Malý kostol — Panenská ulica

SO 6. január

  • 10:00 Služby Božie, Zjavenie — Dana Chovanová, Malý kostol — Panenská ulica

BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 24.12. do 31.12.2017

NE 24. december
Veľký kostol

  • 10:00 — František Ábel — Služby Božie so spoveďou a s Večerou Pánovou

NE 31. december
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ŠT 28. december

  • 17:00 Večerné Služby Božie — Tomáš Semko, Malý kostol — Panenská ulica

************
Bratia a sestry, priatelia, prajeme vám radosť z ďalšej príležitosti poznať a prežiť skutky Božej Lásky; odvahu zbaviť sa pretvárky, egoizmu, sebaklamu; vytrvalosť skúmať, čo je v nás aj okolo nás pravdivé; rozvahu a odolnosť voči nátlakom; pokoru k prekonávaniu kríz vo viere v Božiu pomoc; vianočnú Lásku ku konaniu skutkov milosrdenstva
a pomoci všetkým ľuďom bez rozdielu.
Predsedníctvo CZ

************
Služby Božie počas vianočných sviatkov
Viac informácií nájdete v samostatnom príspevku.

Vianočný koncert
Na druhý sviatok vianočný, v utorok 26. decembra 2017 o 16:00 sa vo Veľkom kostole uskutoční Vianočný koncert.
V interpretácii umeleckých telies Adoremus Warchlovci zaznie Pastorálna omša zo zbierky “Prostonárodné vianočné piesne“ A.Kmeťa, výber z Vianočnej omše “Radostná zvesť” J. Halmu, “Christmas Concerto” G. Torelliho a vianočné koledy. Predpredaj vstupeniek v sieti TICKETPORTAL.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 17. 12. 2017 vo Veľkom kostole 451,88 eur, vo štvrtok 14. 12. 2017 a v nedeľu 17. 12. 2017 v Malom kostole 133,51 eur.