BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 10.9. do 17.9.2017

NE 10. september
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

NE 17. september
Veľký kostol

  • 10:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie

************
Štvrtkové večerné služby Božie v Malom kostole
ŠT 14. september, 18:00 — Tomáš Semko — Malý kostol – Panenská ulica

************
Konfirmačná príprava
Deti, ktoré v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 12 rokov, pozývame na konfirmačnú prípravu. Bude prebiehať raz v mesiaci, v sobotu dopoludnia. Prvé stretnutie bude 30. septembra 2017 od 8:30 do 12:00 v Starom lýceu. Prosíme rodičov detí, aby sa prihlásili u s.f. Polckovej.

500 rokov reformácie na Slovensku
V dňoch 12.–15. septembra 2017 sa bude konať v priestoroch EBF UK medzinárodné vedecké sympózium s názvom „500 rokov reformácie na Slovensku“ .

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích v nedeľu 3. 9. 2017 boli vo Veľkom kostole 171,39 eur, a v Malom kostole 120,55 eur.

************
Nadácia Integra ponúka možnosť zúčastniť sa ako dobrovoľník na 6 mesiacov na niektorom z afrických projektov v Keni a Etiópii. Informácie na http://integra.sk/dobrovolnici/.