BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 12.11. do 19.11.2017

NE 12. november
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie

NE 19. november
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Tomáše Semko — Večerné Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 14. november

 • 16:45 Konfi 2. ročník, Konventná 15
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Staré lýceum — Konventná 15

ŠT 16. november

 • 17:00 Večerné Služby Božie — Erika Sokola, Malý kostol — Panenská ulica
 • 17:45 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica

************
Konfirmačná príprava
Deti, ktoré v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 12 rokov, pozývame na konfirmačnú prípravu. Bude prebiehať raz v mesiaci, v sobotu dopoludnia. Bude prebiehať raz v mesiaci, v sobotu dopoludnia od 8:30 do 12:00 v Starom lýceu. Prosíme rodičov detí, aby sa prihlásili u s.f. Polckovej.

************
Výstava medailí spájajúcich sa s 500. výročím reformácie zo zbierky nášho zboru
V rámci Reformačných dní bude v priestoroch Starého lýcea inštalovaná malá výstavka medailí vydaných pri rôznych výročiach reformácie z minulosti a medailí, spájajúcich sa s výročím a celým procesom reformácie, zo zbierky mincí a medailí nášho cirkevného zboru.
Výstava bude sprístupnená vždy hodinu po hlavných službách Božích každú nedeľu až do konca novembra.
Srdečne pozývame.

Dočasná výmena oltárneho obrazu
Oltárny obraz Adama Friedricha Oesera z roku 1776, ktorý znázorňuje Krista s Emauzskými učeníkmi, zapožičal náš cirkevný zbor na výstavu do Galérie mesta Bratislavy.
Výstava v Pálffyho paláci na Panskej ulici potrvá od 19. 9. do 17. 12. 2017. V tomto čase bude na oltári umiestnený obraz Friedricha J. G. Liedera: Vstúpenie Krista na nebo.

************
Konferencia k téme rodovej rovnosti
V piatok 24. novembra 2017 sa v čase od 10:00 do 18:00 hodiny v Malom kostole (vchod z Lýcejnej ulice), uskutoční Konferencia k téme rodovej rovnosti.
Prednášatelia: Jantine Nierop, Ellen Radtke, Jana Cviková, Oľga Pietruchová, Ondrej Prostredník
Cieľom konferencie je iniciovať otvorenie konštruktívneho dialógu kresťanských cirkví s odborníkmi v oblasti rodových štúdií a aktivizovať proces, ktorý pomôže k odstráneniu rodovo podmienených nerovností a násilia v slovenskej spoločnosti.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 5. 11. 2017 vo Veľkom kostole 174,92 eur, vo štvrtok 2. 11. 2017 a v nedeľu 5. 11. 2017 v Malom kostole 71,87 eur.

************
Ďakujeme rodine Horvátovej za prípravu stretnutia Agapé po Ekumenických službách Božích v Starom lýceu pri 500. výročí reformácie.