BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 12.2. do 19.2.2017

NE 12. február
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel

Malý kostol

 • 9:00 — Čítané Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s Večerou Pánovou
 • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

NE 19. február
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 12. február

 • 8:45 Modlitebné stíšenie, Staré lýceum — Konventná 15
 • 11:00 Stretnutie po službách Božích, Staré lýceum — Konventná 15

UT 14. február

 • 9:15 Pohybové cvičenia pre seniorov, Staré lýceum — Konventná 15
 • 10:00 Pamäťové cvičenia pre seniorov, Staré lýceum — Konventná 15
 • 16:00 Biblická hodina v maďarskom jazyku, Konventná 11

ŠT 16. február

 • 17:00 Večerné Služby Božie — Anna Polcková, Malý kostol — Panenská ulica
 • 17:45 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica

PI 17. február 16:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Staré lýceum — Konventná 15

SO 18. február 17:00 Stretnutie — vysokoškolská mládež, Staré lýceum — Konventná 15

************
Detský spevokol
Cirkevný zbor pozýva všetky deti vo veku 4 až 12 rokov na nácvik detského spevokolu. Prosíme, záujemcovia sa hláste u Eriky Sokola.

************
Ekumenický modlitebný večer
Skúmaním Písma k stálej obnove viery — oslavujme Boha skutkami Lásky
(Na začiatku jubilejného roka 500. výročia reformácie)
Prvá pôstna nedeľa 5. marca 2017 o 17:00 vo Veľkom kostole, Panenská ulica, Bratislava
Meditácie na biblické texty: Daniel Pastirčák, Mikhailo Kapustin, František Ábel
Hudobné stvárnenie: Vox Aurumque, umelecká vedúca Hana Schlosser

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. Ku dňu 31. 12. 2016 boli prijaté milodary vo výške 4 035,32 eur. Ďakujeme štedrým darcom.
V roku 2017 bude na základe reštaurátorského výskumu pripravený projekt na umelecko-remeselnú obnovu organa. Po vyjadrení Pamiatkového úradu požiada Cirkevný zbor o dotáciu na reštaurovanie organa na MK SR. Plánovaná obnova sa má uskutočniť v roku 2018.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 5. 2. 2017 vo Veľkom kostole 199,88 eur, vo štvrtok 2. 2. 2017 a v nedeľu 5. 2. 2017 v Malom 109,91 eur.

************
Ostatné
Hľadáme ochotných bratov alebo sestry, ktorí by mali záujem pomôcť pri varení teplého jedla pre ľudí bez domova, alebo by mohli jedlo previezť autom z Konventnej na Mýtnu. Bližšie informácie na tel. číslach: 0910 683 873 (I. Szadváriová), 02/54 413 031 (E. Stohlová).

Ústredie Evanjelickej diakonie pripravuje a zabezpečuje Letné aktivity za účelom vzdelávacieho a interkultúrneho výmenného pobytu, zdokonalenia jazykových znalostí, spoznania kultúry, sociálnej starostlivosti v Nemecku.
Viac informácií na t. č.: 0907 731 803 alebo na e-mailovej adrese: zborova@diakonia.sk.