BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 23.7. do 30.7.2017

NE 23. júl
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Dana Chovanová — Večerné Služby Božie

NE 30. júl
Veľký kostol

  • 10:00 — Ondrej Prostredník

Malý kostol

  • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie

************
Štvrtkové večerné služby Božie v júli a v auguste
Štvrtkové večerné služby Božie v Malom kostole sa v júli a v auguste nebudú konať.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích v nedeľu 16. 7. 2017 boli vo Veľkom kostole 287,83 eur, a v Malom kostole 82,59 eur.