BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 3.12. do 10.12.2017

NE 3. december
Veľký kostol

 • 10:00 — Michael Bünker — 240. výročie posvätenia MK, 241. výročie posvätenia VK

Malý kostol

 • 9:00 — Spoločné Služby Božie vo Veľkom kostole — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Spoločné Služby Božie vo Veľkom kostole — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

NE 10. december
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie se spoveďou a s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 5. december

 • 16:15 Konfi 2. ročník, Konventná 11
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Konventná 11

ŠT 7. december

 • 17:00 Večerné Služby Božie — Sabol, Malý kostol — Panenská ulica

************
Biblická hodina
Biblická hodina – štúdium Biblie sa bude konať v stredu 6. a 13. 12. 2017 o 17:00 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave (Bartókova 8) v posluchárni P 4.

Modlitbičky Milana Rúfusa
V nedeľu 10. decembra o 18:00 hod. zaznejú vo Veľkom kostole v koncertnom prevedení zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa.
Účinkujú: Bratislavský detský zbor, Jana Bezek — klavír, Róbert Tišťan — dirigent.

************
Služby Božie
V stredu 6. decembra 2017 o 16:00 hod. sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1) uskutočnia služby Božie. Kazateľom slova Božieho bude Štefan Kiss.

Dočasná výmena oltárneho obrazu
Oltárny obraz Adama Friedricha Oesera z roku 1776, ktorý znázorňuje Krista s Emauzskými učeníkmi, zapožičal náš cirkevný zbor na výstavu do Galérie mesta Bratislavy.
Výstava v Pálffyho paláci na Panskej ulici potrvá od 19. 9. do 17. 12. 2017. V tomto čase bude na oltári umiestnený obraz Friedricha J. G. Liedera: Vstúpenie Krista na nebo.

Slávnostná večera pri 500. výročí reformácie
V utorok 19. decembra o 17:00 hod. sa v Starej tržnici uskutoční Slávnostná večera pri 500. výročí reformácie.
V spolupráci s OZ VAGUS, DEPAUL Slovensko n.o., OZ Proti prúdu, Kresťania v meste, Stopa Slovensko, Rehoľa milosrdných bratov – denné centrum Domov sv. Jána z Boha, pozval náš Cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto
200 bratov a sestier bez domova.
Bratia a sestry, ktorí by chceli pomôcť pri organizácii večere sa môžu prihlásiť u V. Kajabovej (0905316357, vierka.mesarosova@gmail.com).
Všetkým ochotným darcom, ktorí prispeli formou milodarov v oferách na službách Božích počas Reformačných dní ako i iným spôsobom, ĎAKUJEME.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 26. 11. 2017 vo Veľkom kostole 288,67 eur, vo štvrtok 23. 11. 2017 a v nedeľu 26. 11. 2017 v Malom kostole 129,45 eur.