BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 3.9. do 10.9.2017

NE 3. september
Veľký kostol

  • 10:00 — František Ábel

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Detské Služby Božie

NE 10. september
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************
Zborový konvent
Predsedníctvo cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto zvoláva zborový konvent. Konvent sa uskutoční v rámci služieb Božích vo Veľkom kostole 10. 9. 2017 o 10:00 hod.
Prejednávať sa bude zmena rozpočtu cirkevného zboru na rok 2017 v súvislosti s čiastkovou opravou Starého lýcea,
na ktorú sme získali zdroje z Ministerstva kultúry SR.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích v nedeľu 27. 8. 2017 boli vo Veľkom kostole 147,59 eur, a v Malom kostole 87,16 eur.

************
Nadácia Integra ponúka možnosť zúčastniť sa ako dobrovoľník na 6 mesiacov na niektorom z afrických projektov v Keni a Etiópii. Informácie na http://integra.sk/dobrovolnici/.