BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 6.8. do 12.8.2017

NE 6. august
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Dana Chovanová — Večerné Služby Božie

NE 13. august
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Panovou
  • 11:30 — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie s Večerou Panovou

************
Štvrtkové večerné služby Božie v júli a v auguste
Štvrtkové večerné služby Božie v Malom kostole sa v júli a v auguste nebudú konať.

Hudobno-literárne popoludnie — Žalmy kráľa Dávida
Sobota 26. augusta 2017 o 16:00 hod. v Čitárni u červeného Raka — pod Michalskou bránou.
V umeleckom prebásnení Milana Rúfusa.
Pútavé slovo zlatého veku izraelskej poézie s hudobným projektom klaviristu a speváka Miloša Senka.
Recitátor: Miro Paško.
Moderuje: Rút Krajčiová.
Dobrovoľné vstupné.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích v nedeľu 30. 7. 2017 boli vo Veľkom kostole 218,48 eur, a v Malom kostole 63,12 eur.