BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 8.10. do 15.10.2017

NE 8. október
Veľký kostol

 • 10:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

NE 15. október
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Dana Chovanová — Večerné Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 8. október

 • 8:45 Modlitebné stíšenie, Staré lýceum — Konventná 15

UT 10. október

 • 16:45 Konfi 2. ročník, Konventná 15
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Staré lýceum — Konventná 15

ŠT 12. október

 • 18:00 Večerné Služby Božie — Velebírová, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:45 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica

************
Pamäťové a pohybové cvičenia pre seniorov
Vo štvrtok 12. 10. 2017 o 10:00 hod. sa v Starom lýceu na Konventnej 15 uskutočnia pamäťové a pohybové cvičenia pre seniorov.

Konfirmačná príprava
Deti, ktoré v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 12 rokov, pozývame na konfirmačnú prípravu. Bude prebiehať raz v mesiaci, v sobotu dopoludnia. Bude prebiehať raz v mesiaci, v sobotu dopoludnia od 8:30 do 12:00 v Starom lýceu. Prosíme rodičov detí, aby sa prihlásili u s.f. Polckovej.

************
Dočasná výmena oltárneho obrazu
Oltárny obraz Adama Friedricha Oesera z roku 1776, ktorý znázorňuje Krista s Emauzskými učeníkmi, zapožičal náš cirkevný zbor na výstavu do Galérie mesta Bratislavy.
Výstava v Pálffyho paláci na Panskej ulici potrvá od 19. 9. do 17. 12. 2017. V tomto čase bude na oltári umiestnený obraz Friedricha J. G. Liedera: Vstúpenie Krista na nebo.

************
Reformačné dni pri 500. výročí reformácie

Nedeľa 29. októbra, 10:00, Veľký kostol
SLUŽBY BOŽIE
Kázeň slova Božieho: František Ábel, Ondrej Prostredník
Hudobné stvárnenie: Musica aeterna, umelecký vedúci Peter Zajíček
Dychové kvinteto
Organ: Ján Vladimír Michalko

Nedeľa 29. októbra, 17:00, Malý kostol
SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU
Kázeň slova Božieho: Anna Polcková

Pondelok 30. októbra 2017, 18:00, Veľký kostol
ORGANOVÝ KONCERT
Mária Magyarová Plšeková

Utorok 31. októbra, 10:00, Malý kostol
SLUŽBY BOŽIE so spoveďou a s Večerou Pánovou
Kázeň slova Božieho: Erika Sokola

Utorok 31. októbra, 18:00, Veľký kostol
EKUMENICKÉ SLUŽBY BOŽIE
Karol Moravčík, Mikhailo Kapustin, Daniel Pastirčák, Martin Kováč
Hudobné stvárnenie: Marek Vrábel, Tomáš Šelc

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 1. 10. 2017 vo Veľkom kostole 232,11 eur, vo štvrtok 28. 9. 2017 a v nedeľu 1. 10. 2017 v Malom kostole 102,05 eur.

************
Nadácia Integra ponúka možnosť zúčastniť sa ako dobrovoľník na 6 mesiacov na niektorom z afrických projektov v Keni a Etiópii. Informácie na http://integra.sk/dobrovolnici/.