Detský spevokol

Cirkevný zbor pozýva všetky deti vo veku 4 až 12 rokov na nácvik detského spevokolu. Prosíme, záujemcovia sa hláste u Eriky Sokola.