Reformačné dni pri 500. výročí reformácie

Nedeľa 29. októbra, 10:00, Veľký kostol

SLUŽBY BOŽIE
Kázeň slova Božieho: František Ábel, Ondrej Prostredník
Hudobné stvárnenie: Musica aeterna, umelecký vedúci Peter Zajíček
Dychové kvinteto
Organ: Ján Vladimír Michalko

Nedeľa 29. októbra, 17:00, Malý kostol

SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU
Kázeň slova Božieho: Anna Polcková

Pondelok 30. októbra 2017, 18:00, Veľký kostol

ORGANOVÝ KONCERT
Mária Magyarová Plšeková

Utorok 31. októbra, 10:00, Malý kostol

SLUŽBY BOŽIE so spoveďou a s Večerou Pánovou
Kázeň slova Božieho: Erika Sokola

Utorok 31. októbra, 18:00, Veľký kostol

EKUMENICKÉ SLUŽBY BOŽIE
Karol Moravčík, Mikhailo Kapustin, Daniel Pastirčák, Martin Kováč
Hudobné stvárnenie: Marek Vrábel, Tomáš Šelc