Slávnostná večera pri 500. výročí reformácie

V utorok 19. decembra o 17:00 hod. sa v Starej tržnici uskutoční Slávnostná večera pri 500. výročí reformácie.

V spolupráci s OZ VAGUS, DEPAUL Slovensko n.o., OZ Proti prúdu, Kresťania v meste, Stopa Slovensko, Rehoľa milosrdných bratov — denné centrum Domov sv. Jána z Boha, pozval náš Cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto
200 bratov a sestier bez domova
.

Bratia a sestry, ktorí by chceli pomôcť pri organizácii večere sa môžu prihlásiť u V. Kajabovej (0905316357, vierka.mesarosova@gmail.com).

Všetkým ochotným darcom, ktorí prispeli formou milodarov v oferách na službách Božích počas Reformačných dní ako i iným spôsobom, ĎAKUJEME.