Výsledky zbierky na opravu organa vo Veľkom kostole

Zbierku na opravu organa vo Veľkom kostole, ktorú sme začali 6. 5. 2012 sme skončili 6. 5. 2016. Za toto obdobie boli prinesené milodary vo výške 23 250,91, do makety píšťaly bolo vloţených 4 517,12, spolu 27 720,03 eur.

Na realizáciu 1. etapy opravy — generálne čistenie bolo vynaloţených 15 482,32 (+ 15 000 dotácia MK SR, spolu 30 482,32). V rámci 2. etapy, ktorá prebehne v januári a februári 2017 sa realizuje komplexná oprava, nové okoženie a výmena remeňov stabilizátora 5 mechov (štyroch manuálov a pedálu), práce na upevnení menších píšťal prospektu a vylepšenie funkčnosti hracieho stola (vymedzenie vôle klávesov vo všetkých štyroch manuáloch: demontáž panelu nad horným manuálom, vyňatie klaviatúr a klávesových rámov, oprava a čistenie mechanizmu tlačidlovej skupiny pod I. manuálom, poruchových nožných ovládačov a registrových sklopiek).

Na tieto práce sú plánované výdavky vo výške 13 000 eur (zostatok zo Zbierky je 12 240,75).

Ďakujeme Pánu Bohu za pomoc a ochranu a všetkým sestrám a bratom za doterajšiu finančnú a inú podporu a spoluprácu.