Výstava medailí zo zbierky nášho zboru

V rámci Reformačných dní bude v priestoroch Starého lýcea inštalovaná malá výstavka medailí vydaných pri rôznych výročiach reformácie z minulosti a medailí, spájajúcich sa s výročím a celým procesom reformácie, zo zbierky mincí a medailí nášho cirkevného zboru.
Výstava bude sprístupnená vždy hodinu po hlavných službách Božích každú nedeľu až do konca novembra.

Srdečne pozývame.