Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole.

Ku dňu 31. 12. 2016 boli prijaté milodary vo výške 4 035,32 eur. Ďakujeme štedrým darcom.

V roku 2017 bude na základe reštaurátorského výskumu pripravený projekt na umelecko-remeselnú obnovu organa. Po vyjadrení Pamiatkového úradu požiada Cirkevný zbor o dotáciu na reštaurovanie organa na MK SR. Plánovaná obnova sa má uskutočniť v roku 2018.