Zbierka na organ v Malom kostole

Drahí bratia a sestry, vážení návštevníci Malého kostola!

V pocite zodpovednosti za zverené dedičstvo a vo viere v pomoc Božiu zahajujeme nedeľou Exaudi 8. mája 2016 zbierku na zabezpečenie generálnej opravy nášho vzácneho organu.

Organ v Malom kostole postavil v roku 1878 organár Martin Šaško z Brezovej pod Bradlom. Jednomanuálový organ s pedálom má 12 registrov (9+3). Rozsah manuálu je C–f3 chromaticky, 54 klávesov a tónov. Pedál mal tónový aj klávesový rozsah C–f = 18 klávesov a tónov. V súčasnosti je klávesový aj tónový rozsah pedálu C–d1. Vzdušnice sú zásuvkové, vzdušnica pedálu v rozsahu fis–d1 a vzdušnica pre jeden pridaný manuálový register sú mechanické kuželkové. Nástroj prestaval po 1. svetovej vojne pravdepodobne bratislavský organár Konštantín Bednár (literatúra uvádza, že prestavbu robil okolo roku 1928). Upravil dispozíciu, na manuál pridal jeden register (na mechanickej kuželkovej vzdušnici), rozšíril rozsah pedálu na C–d1 = 27 klávesov a tónov a zmenil pedálovú spojku.

Samostatný hrací stôl stojí pred soklom organovej skrine v zábradlí chóru. Výrobca nie je označený. Drevené vysústružené registrové manubria na vyťahovanie sú umiestnené po stranách manuálovej klaviatúry v dvoch radoch po tri. Označené sú v bielych kruhových terčíkoch umiestnených nad registrovými manubriami.

Organ v Malom kostole má veľkú pamiatkovú hodnotu a je zapísaný do ústredného zoznamu pamiatok SR.

CZ pripravuje v spolupráci s odborníkmi pre historické organy projekt reštaurovania tohto organa, ktorý po posúdení Pamiatkovým úradom SR predloží ako žiadosť o dotáciu na MK SR.

Svoje milodary môžete dať do pripravenej makety drevenej organovej píšťaly, alebo odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe.
K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076. Pozn.: organ MK.

Za prinesené milodary vopred srdečne ďakujeme!