Archives for 2018

Diskusie nad Bibliou – 15.1.2019 o chudobe

Pozývame na podujatie nového formátu: Diskusie nad Bibliou. Hosťom prvého podujatia na tému “Chudoba: Cnosť alebo strata dôstojnosti?” bude sociologička Zuzana Kusá. Diskusiu moderuje doc. Ondrej Prostredník. Uskutoční sa 15. januára 2019 o 18:00 v zasadačke na Konventnej 11.

Chudoba: Cnosť alebo strata dôstojnosti?
Chudoba je v biblických textoch predstavená ako ideál cnosti a tiež ako ponižujúci stav, ktorý treba prekonať. Ako vplýva biblické hodnotenie chudoby na náš vzťah k chudobe v spoločnosti? Ako vzniká chudoba, aké sú jej dnešné podoby a čo môžeme urobiť, aby sme ju odstránili?

PhDr. Zuzana Kusá, CSc. sa venuje témam vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Pôsobí v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Popri výskume a vedeckých a odborných prednáškach často publikuje v dennej tlači.

Diskusie nad Bibliou sa budú konať raz mesačne.

Biblické hodiny v januári – apríli

Biblické hodiny s bratom doc. Ondrejom Prostredníkom sa konajú každú druhú sobotu o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11 (budova farského úradu). V novom roku v týchto konkrétnych termínoch:
12. 1. a 26. 1.
9. 2. a 23. 2.
9. 3. a 23. 3.
6. 4.
Na biblické hodiny do kruhu aktívnych poslucháčov Božieho Slova vás srdečne pozývame.