Biblické hodiny

Oznamujeme všetkým priaznivcom a návštevníkom Biblických hodín, že z dôvodu zaneprázdnenosti brata prof. Františka Ábela PhD. ich nebude môcť viesť ďalej on.

Túto službu bude v našom zbore vykonávať brat doc. Ondrej Prostredník, PhD.

Biblické hodiny do Vianoc budú v nasledovných termínoch: 17. 11., 1. 12. a 15. 12. vždy o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.