BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 1.7. do 8.7.2018

NE 1. júl
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 9:00 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie

NE 8. júl
Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola

Malý kostol

 • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 9:00 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie s Večerou Panovou

************
Štvrtkové večerné služby Božie
Štvrtkové večerné služby Božie v Malom kostole sa v júli a v auguste nebudú konať.

************
Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 16:15 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).

Zborový koncert
V nedeľu 29. júla 2018 o 19:00 sa uskutoční vo Veľkom kostole Zborový koncert „Hudba spája Európu“.
V interpretácii COROPICCOLO KARLSRUHE, pod vedením dirigenta Christiana-Markusa Raisera, zaznejú diela J.S. Bacha, J. Brahmsa, A. Brucknera, G. Orbana, F. Liszta, Ľ. Rajtera.
Vstup voľný.

************
Výsledky volieb predsedníctva ECAV na Slovensku
Zo 119 hlasujúcich konventuálov hlasovalo za kandidátov:
Na funkciu generálneho biskupa:

 • Ivan Eľko — 40 konventuálov
 • Sidónia Horňanová — 34 konventuálov
 • Katarína Hudáková — 8 konventuálov
 • Marián Kaňuch — 24 konventuálov

Na funkciu generálneho dozorcu:

 • Ján Brozman — 43 konventuálov

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 24. 6. 2018 vo Veľkom kostole 229,32 eur, vo štvrtok 21. 6. 2018 a v nedeľu 24. 6. 2018 v Malom kostole 106,86 eur.

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.

Hľadáme pani, ktorá by bola ochotná poskytnúť starostlivosť manželom, seniorom v blízkosti Bartókovej ulice. Bližšie informácie Vám poskytne p. Forgáč, tel. č. 0905 328 200