BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 10.6. do 17.6.2018

NE 10. jún
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 18:00 — Marian Bodolló — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

NE 17. jún
Veľký kostol

 • 10:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 9:00 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 12. jún

 • 16:15 Konfi 2. ročník, Konventná 11
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Konventná 11

ŠT 14. jún

 • 16:15 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Tomáš Semko, Malý kostol — Panenská ulica

************
Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 16:15 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).

************
Príprava ku krstu a konfirmácií
Záujemcov o prípravu ku krstu a konfirmácií prosíme, aby sa prihlásili u sestry farárky E. Sokola (sokolaerika@gmail.com, 0918 828 191)

************
Volebný konvent na voľbu predsedníctva ECAV na Slovensku
V nedeľu 24. júna 2018 sa na záver služieb Božích o 10.00 vo Veľkom kostole uskutoční volebný konvent na voľbu predsedníctva (t.j. generálneho biskupa a generálneho dozorcu) ECAV na Slovensku.
Na funkciu generálneho biskupa kandidujú: Ivan Eľko, Sidónia Horňanová, Katarína Hudáková, Marián Kaňuch.
Na funkciu generálneho dozorcu kandiduje Ján Brozman.

************
V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.

Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 3. 6. 2018 vo Veľkom kostole 158,03 eur, vo štvrtok 31. 5. 2018 a v nedeľu 3. 6. 2018 v Malom kostole 134,21 eur.

Hľadáme pani, ktorá by bola ochotná poskytnúť starostlivosť manželom, seniorom v blízkosti Bartókovej ulice. Bližšie informácie Vám poskytne p. Forgáč, tel. č. 0905 328 200