BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 11.2. do 18.2.2018

NE 11. február
Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s Večerou Pánovou
 • 17:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

NE 18. február
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — Služby Božie s Večerou Pánovou
 • 17:00 — Ekumenický modlitebný večer

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 13. február

 • 16:15 Konfi 2. ročník, Konventná 11
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Konventná 11

ST 14. február

 • 17:00 Večerné Služby Božie — Ondrej Prostredník, Malý kostol — Panenská ulica

ŠT 15. február

 • 17:00 Večerné Služby Božie — Tomáš Semko, Malý kostol — Panenská ulica
 • 17:45 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica

************
Kajúce služby Božie
Kajúce služby Božie so spoveďou na začiatku pôstneho obdobia budú v stredu (popolcovú) 14. februára 2018 o 17:00 v Malom kostole.

Ekumenický modlitebný večer
“Pokánie a viera ako cesta ku konkrétnym prejavom lásky k Bohu a blížnym.”
Prvá pôstna nedeľa 18. februára 2018 o 17:00 vo Veľkom kostole, Panenská ulica, Bratislava
Meditácie na biblické texty: Karol Moravčík, Jakub Pavlús
Hudobné stvárnenie: Il Cuore Barocco

Biblická hodina – štúdium Biblie
Biblická hodina – štúdium Biblie v mesiaci február 2018: v stredu 14. a 28. 2. 2018 o 17:00 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave (Bartókova 8) v posluchárni P 4.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 4. 2. 2018 vo Veľkom kostole 222,15 eur, vo štvrtok 1. 2. 2018 a v nedeľu 4. 2. 2018 v Malom kostole 69,51 eur.

************
Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 18:45 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).