BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 11.3. do 18.3.2018

NE 11. marec
Veľký kostol

 • 10:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie so spoveďou a s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s Večerou Pánovou
 • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

NE 18. marec
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 13. marec

 • 16:15 Konfi 2. ročník, Konventná 11
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Konventná 11

ŠT 15. marec

 • 17:00 Večerné Služby Božie — Erika Sokola, Malý kostol — Panenská ulica
 • 17:45 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica

************
Pomôžte nám pomáhať
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2 % z dane účelovému zariadeniu nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu
pre našu opatrovateľskú sluţbu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk.

Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 18:45 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).

************
Biblická hodina — štúdium Biblie v mesiaci marec 2018
V stredu 14. a 28. 3. 2018 o 17:00 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave (Bartókova 8) v posluchárni P 4.

Príprava ku krstu a konfirmácii pre dospelých
Príprava ku krstu a konfirmácii pre dospelých začne v pondelok 26. februára 2018 o 17:00. Stretnutia budú prebiehať vo Farskom úrade na Konventnej 11. Ďalšie termíny a časy sa určia podľa možností zúčastnených.
Záujemcov prosíme, aby sa skontaktovali so sestrou farárkou Polckovou (0904 360 504, e-mail: anna.polckova@velkykostol.sk).

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 4. 3. 2018 vo Veľkom kostole 230,96 eur, vo štvrtok 1. 3. 2018 a v nedeľu 4. 3. 2018 v Malom kostole 107,45 eur.

************
Ponuka prenájmu
Ponuka prenájmu zariadenej izby v 3 izbovom byte v Ružinove pre členku cirkevného zboru.
Informácie na Hospodárskej správe.
Kontakt: acolyte@centrum.sk; 0907 639632