BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 2.12. do 9.12.2018

NE 2. december – 1. adventná
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou, krst a konfirmácia dospelých

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
 • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie

NE 9. december – 2. adventná
Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Raschendorfer — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ST 5. december

 • 16:30 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Paulína Šofranková, teologička EBF UK, Malý kostol — Panenská ulica

************
Zmena termínu konania stredtýžňových služieb Božích
Od 1. októbra 2018 sa budú stredtýždňové služby Božie v Malom kostole konať vždy v stredu o 18:00 hod.
Srdečne Vás na ne pozývame.

Nedeľné večerné služby Božie
Nedeľné večerné služby Božie v Malom kostole sa konajú aj v zimnom čase o 18:00.

Ekumenické služby Božie v nemeckom jazyku
V 3. adventnú nedeľu o 15.00 sa v Malom kostole uskutočnia ekumenické SB v nemeckom jazyku.
Hosťom bude rím. kat. kňaz J. Jančovič, kázať bude A. Polcková.

Na hudobnom stvárnení večerných služieb Božích v stredu 5. 12. 2018
o 18:00 hod. v Malom kostole sa bude podieľať zborový spevokol.

Biblické hodiny
Biblické hodiny do Vianoc budú v nasledovných termínoch: 1. 12. a 15. 12. vždy o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.

************
Detský bazár
V nedeľu 2. decembra bude na Konventnej 11 od 15:00 do 16:00 a po detských SB BAZÁR detských vecí — hračky, knižky, oblečenie. Veci budú predávané za symbolickú cenu a získaná suma z predaja pôjde na opravu organa v Malom kostole. Zber vecí na predaj je na farskom úrade, na Konventnej 11, alebo sa priamo spojte so sestrou farárkou E. Sokola (sokolaerika@gmail.com, 0918 828 191) do konca novembra. Oblečenie, hračky a knižky, ktoré sa v bazári nepredajú budú odovzdané na charitatívne účely.

************
Ofery zo služieb Božích

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 25.11.2018 vo Veľkom kostole 196,36 €,
v stredu 21.11.2018 a v nedeľu 25.11.2018 v Malom kostole 156,69 €.

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.

Občianske združenie Stopa, ktoré sa venuje integrácii ľudí bez domova do spoločnosti, hľadá do dlhodobého prenájmu dvoj-izbový byt na účely sociálnej integrácie klientov. Jedná sa o ľudí, ktorí pracujú a snažia sa začleniť do života, ale stále nemajú dôstojné bývanie. Cieľom aktivity OZ Stopa je vytvorenie bezpečia a podpory pre človeka kráčať ďalej samostatne. Priestor bude pod dohľadom sociálnych pracovníkov. Výška nájomného by nemala presiahnuť 450–500 eur vrátane energií. Bližšie informácie u pani farárky A. Polckovej.