BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 2.9. do 9.9.2018

NE 2. september
Veľký kostol

  • 10:00 — František Ábel

Malý kostol

  • 9:00 — Raschendorfer — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Koháry — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie

NE 9. september
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ŠT 6. september

  • 18:00 Večerné Služby Božie — Anna Polcková, Malý kostol — Panenská ulica

************
Detské služby Božie
V nedeľu 9. 9. 2018 o 18:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie. Tešíme sa na všetky deti i dospelých.

************
Spevokol
Bratov a sestry, ktorí sa chcú venovať práci v spevokole nášho cirkevného zboru pozývame na prvé stretnutie a nácvik.
Uskutoční sa v stredu 5. 9. 2018 o 17.00 v Malom kostole.

Konfirmačná príprava
Pozývame tých, ktorí dovŕšili 12 rokov na konfirmačnú prípravu. Bližšie informácie u s. farárky E. Sokola 0918 828 191, sokolaerika@gmail.com.

Zborový volebný konvent
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku vyhlásilo II. kolo volieb pre voľbu jedného člena predsedníctva – generálneho biskupa.
Do II. kola postúpili Ivan Eľko a Marián Kaňuch.
Zborový volebný konvent sa uskutoční v nedeľu 9. septembra 2018 na záver služieb Božích o 10:00 vo Veľkom kostole.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 26. 8. 2018 vo Veľkom kostole 139,33 eur a v Malom kostole 69,60 eur.

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.