BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 21.1. do 28.1.2018

NE 21. január
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Ondrej Prostredník — Večerné Služby Božie

NE 28. január
Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 23. január

 • 16:15 Konfi 2. ročník, Konventná 11
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Konventná 11

ŠT 25. január

 • 17:00 Večerné Služby Božie — Erika Sokola, Malý kostol — Panenská ulica
 • 17:45 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica

************
Biblická hodina
Biblická hodina – štúdium Biblie sa bude konať v stredu 31. 1. 2018 o 17:00 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave (Bartókova 8) v posluchárni P 4.

Štatistické údaje za rok 2017
Bližšie informácie nájdete v samostatnom príspevku.

************
Inauguračný koncert
V nedeľu 21. januára 2018 o 15:00 hod. sa v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave Krasňanoch uskutoční inauguračný koncert na novom organe Rieger.
V interpretácii Ľ. Zelenáka, M. Vrábela a Jána V. Michalka zaznejú diela J. S. Bacha, F. Mendelssohna Bartholdyho, J. J. Brahmsa, F. Liszta, J. G. Rheinbergera a S. Karg-Elerta.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 14. 1. 2018 vo Veľkom kostole 207,93 eur, vo štvrtok 11. 1. 2018 a v nedeľu 14. 1. 2018 v Malom kostole 118,61 eur.

************
Člen nášho Cirkevného zboru ponúka k odpredaju starožitný nábytok. Bližšie informácie na Hospodárskej správe (02/54 41 30 31; hospodarskasprava@velkykostol.sk).