BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 21.10. do 28.10.2018

NE 21. október
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — Erika Sokola — Mládežnícke Služby Božie

NE 28. október
Veľký kostol

  • 10:00 — Pavlús — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — Včerné Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ST 24. október

  • 16:30 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
  • 18:00 Večerné Služby Božie — Žaškovský — teológ EBF UK, Malý kostol — Panenská ulica

************
Zmena termínu konania stredtýžňových služieb božích
Od 1. októbra 2018 sa budú stredtýždňové služby Božie v Malom kostole konať vždy v stredu o 18:00 hod.
Srdečne Vás na ne pozývame.

Biblické hodiny
Oznamujeme všetkým priaznivcom a návštevníkom Biblických hodín, že z dôvodu zaneprázdnenosti brata prof. Františka Ábela PhD. ich nebude môcť viesť ďalej on.
Túto službu bude v našom zbore vykonávať brat doc. Ondrej Prostredník, PhD.
Prvá biblická hodina sa bude konať v SOBOTU 3. novembra 2018 o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.
Prof. Františkovi Ábelovi za jeho čas a nadšenie pri výkladoch Biblie v ostatných rokoch srdečne ďakujeme.

Príprava ku krstu a konfirmácii pre dospelých
V pondelok 15. 10. 2018 o 17.00 vo farskom úrade na Konventnej 11 sa začne príprava dospelých ku krstu a konfirmácii.
Ďalšie stretnutia budú prebiehať podľa možností zúčastnených. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili u s. farárky Polckovej.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 14. 10. 2018 vo Veľkom kostole 187,00 eur, v stredu 10.10.2018 a v nedeľu 14.10.2018 v Malom kostole 118,28 eur.

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.

Občianske združenie Stopa, ktoré sa venuje integrácii ľudí bez domova do spoločnosti, hľadá do dlhodobého prenájmu dvoj-izbový byt na účely sociálnej integrácie klientov. Jedná sa o ľudí, ktorí pracujú a snažia sa začleniť do života, ale stále nemajú dôstojné bývanie. Cieľom aktivity OZ Stopa je vytvorenie bezpečia a podpory pre človeka kráčať ďalej samostatne. Priestor bude pod dohľadom sociálnych pracovníkov. Výška nájomného by nemala presiahnuť 450–500 eur vrátane energií. Bližšie informácie u pani farárky A. Polckovej.