BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 27.5. do 3.6.2018

NE 27. máj
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie s Večerou Pánovou, krst a konfirmácia dospelých

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie

NE 27. máj
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 29. máj

 • 16:15 Konfi 2. ročník, Konventná 11
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Konventná 11

ŠT 31. máj

 • 16:15 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Erika Sokola, Malý kostol — Panenská ulica

************
Detské služby Božie
3. 6. 2018 srdečne pozývame na detské služby Božie výnimočne o 17:00 do Malého kostola. Po službách Božích bude posedenie, hry, súťaže, workshopy v záhrade Veľkého kostola. Tešíme sa na stretnutie.

Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 16:15 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).

************
Pokrstení a konfirmovaní v rámci služieb Božích 27. 5. 2018 vo Veľkom kostole
Pokrstení: Paul Gauché, Petra Laurenčíková, Peter Malinovský
Konfirmovaní: Zuzana Babničová, Peter Ištvan, Gabriela Ištvanová, Jana Fabianová, Lenka Kršáková, Eduard Michalík, Gabriela Mrláková, Juraj Štepka, Stanislava Taranová, Beata Zalubel
Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie pokrstených a konfirmovaných a prosíme o Jeho požehnanie v ich živote.

Príprava ku krstu a konfirmácií
Záujemcov o prípravu ku krstu a konfirmácií prosíme, aby sa prihlásili u sestry farárky E. Sokola (sokolaerika@gmail.com, 0918 828 191)

************
Gustav Adolf Fest
Vo štvrtok 31. mája 2018 sa v Petronell-Carnuntum uskutoční Gustav Adolf Fest. O 10:00 začínajú služby Božie, na ktorých bude kázať Lars Müller Marienburg, superintendent Niederösterreich a Anna Polcková.
Viac informácií nájdete v prílohe a na stránkach: www.sonne-schild.at a www.facebook.com/GustavAdolfFest2018Carnuntum

Koncert stredoškolského študentského spevokolu Singing Saints
Vo štvrtok 31. mája 2018 o 19:00 hod. v evanjelickom kostole v Modre–Kráľovej sa uskutoční koncert stredoškolského študentského spevokolu “Singing Saints” zo Saint Paul Lutheran High School z Concordie v Missouri, USA.

Spoločenstvo evanjelických žien
Spoločenstvo evanjelických žien pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční 3.júna 2018 o 15.00 v kostole v Rači.
Téma stretnutia: HUDBA A REFORMÁCIA
Tému nám priblíži PhDr. Ľudmila Michalková PhD.

Plavba loďou
Prešporský spolok a CA Carpatica pozýva na plavbu loďou z Viedenskej časti Nussdorf do Bratislavy, ktorá sa uskutoční 10. 6. 2018. Bližšie informácie: 0915622133, presporsky@carpatica.sk

************
V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.

Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 20. 5. 2018 vo Veľkom kostole 358,29 eur, vo štvrtok 17. 5. 2018, v nedeľu 20. 5. 2018 a v pondelok 21. 5. 2018 v Malom kostole 145,36 eur.

Hľadáme pani, ktorá by bola ochotná poskytnúť starostlivosť manželom, seniorom v blízkosti Bartókovej ulice. Bližšie informácie Vám poskytne p. Forgáč, tel. č. 0905 328 200