BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 28.10. do 4.11.2018

NE 28. október
Veľký kostol

  • 10:00 — Pavlús — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — Včerné Služby Božie

NE 4. november
Veľký kostol

  • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Anna Polcková — Včerné Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ST 31. október

  • 16:30 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
  • 18:00 Večerné Služby Božie — Tomáš Semko — Pamiatka reformácie, Malý kostol — Panenská ulica

************
Zmena termínu konania stredtýžňových služieb božích
Od 1. októbra 2018 sa budú stredtýždňové služby Božie v Malom kostole konať vždy v stredu o 18:00 hod.
Srdečne Vás na ne pozývame.

Služby Božie v deň Pamiatky reformácie
Hlavné služby Božie v deň Pamiatky reformácie 31. 10. 2018 budú o 18:00 v Malom kostole.

Nedeľné večerné služby Božie
Nedeľné večerné služby Božie v Malom kostole sa konajú aj v zimnom čase o 18:00.

Biblické hodiny
Oznamujeme všetkým priaznivcom a návštevníkom Biblických hodín, že z dôvodu zaneprázdnenosti brata prof. Františka Ábela PhD. ich nebude môcť viesť ďalej on.
Túto službu bude v našom zbore vykonávať brat doc. Ondrej Prostredník, PhD.
Prvá biblická hodina sa bude konať v SOBOTU 3. novembra 2018 o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.
Prof. Františkovi Ábelovi za jeho čas a nadšenie pri výkladoch Biblie v ostatných rokoch srdečne ďakujeme.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 21. 10. 2018 vo Veľkom kostole 224,83 eur, v stredu 17. 10. 2018 a v nedeľu 21. 10. 2018 v Malom kostole 64,38 eur.

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.

Občianske združenie Stopa, ktoré sa venuje integrácii ľudí bez domova do spoločnosti, hľadá do dlhodobého prenájmu dvoj-izbový byt na účely sociálnej integrácie klientov. Jedná sa o ľudí, ktorí pracujú a snažia sa začleniť do života, ale stále nemajú dôstojné bývanie. Cieľom aktivity OZ Stopa je vytvorenie bezpečia a podpory pre človeka kráčať ďalej samostatne. Priestor bude pod dohľadom sociálnych pracovníkov. Výška nájomného by nemala presiahnuť 450–500 eur vrátane energií. Bližšie informácie u pani farárky A. Polckovej.