BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 29.4. do 6.5.2018

NE 29. apríl
Veľký kostol

 • 10:00 — Ondrej Prostredník

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie

NE 6. máj
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — kantátové Služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 1. máj

 • 16:15 Konfi 2. ročník, Konventná 11
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Konventná 11

ŠT 3. máj

 • 16:15 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Erika Sokola, Malý kostol — Panenská ulica

************
Pomôžte nám pomáhať
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2 % z dane účelovému zariadeniu nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu
pre našu opatrovateľskú sluţbu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk.

Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 16:15 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).

************
Biblická hodina — štúdium Biblie v mesiaci máj 2018
Biblická hodina – štúdium Biblie bude v stredu 9. 5. 2018 o 17:00 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave (Bartókova 8) v posluchárni P 4.

Kantátové služby Božie
V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 6. mája 2018 o 10:00 hod. uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie, v rámci ktorých zaznie v podaní súboru Il Cuore Barocco Kantáta G. Ph. Telemanna “Deine Toten werden leben” TWV1:213 určená na 5. nedeľu po Veľkej noci Rogate.

Spoločenstvo evanjelických žien
Spoločenstvo evanjelických žien organizuje stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. mája 2018 o 15:00 v Starom Lýceu na Konventnej ul. Téma stretnutia: Láska dirigentky Eleny Šarayovej-Kováčovej k práci s Bratislavským detským zborom a Dámskym komorným orchestrom.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 22. 4. 2018 vo Veľkom kostole 379,11 eur, vo štvrtok 19. 4. 2018 a v nedeľu 22. 4. 2018 v Malom kostole 128,75 eur.