BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 29.7. do 5.8.2018

NE 29. júl
Veľký kostol

  • 10:00 — František Ábel — Služby Božie

Malý kostol

  • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Chikan — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie

NE 5. august
Veľký kostol

  • 10:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Ondrej Prostredník — Večerné Služby Božie

************
Štvrtkové večerné služby Božie
Štvrtkové večerné služby Božie v Malom kostole sa v júli a v auguste nebudú konať.

************
Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 16:15 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 22. 7. 2018 vo Veľkom kostole 185,85 eur a v Malom kostole 76,92 eur.

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.