BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 3.6. do 10.6.2018

NE 3. jún
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

NE 10. jún
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 17:00 — Marian Bodolló — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 5. jún

 • 16:15 Konfi 2. ročník, Konventná 11
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Konventná 11

ŠT 7. jún

 • 16:15 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Anna Polcková, Malý kostol — Panenská ulica

************
Služby Božie v maďarskom jazyku
V nedeľu 10. 6. 2018 služby Božie v maďarskom jazyku nebudú. Cirkevníci sa zúčastnia výletu do cirkevného zboru Lébény v Maďarsku.

Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 16:15 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).

************
Pokrstení a konfirmovaní v rámci služieb Božích 27. 5. 2018 vo Veľkom kostole
Pokrstení: Paul Gauché, Petra Laurenčíková, Peter Malinovský
Konfirmovaní: Zuzana Babničová, Peter Ištvan, Gabriela Ištvanová, Jana Fabianová, Lenka Kršáková, Eduard Michalík, Gabriela Mrláková, Juraj Štepka, Stanislava Taranová, Beata Zalubel
Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie pokrstených a konfirmovaných a prosíme o Jeho požehnanie v ich živote.

Príprava ku krstu a konfirmácií
Záujemcov o prípravu ku krstu a konfirmácií prosíme, aby sa prihlásili u sestry farárky E. Sokola (sokolaerika@gmail.com, 0918 828 191)

************
Volebný konvent na voľbu biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku
V nedeľu 10. júna 2018 sa na záver služieb Božích o 10.00 vo Veľkom kostole uskutoční volebný konvent na voľbu biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku.
Na funkciu biskupa ZD ECAV kandidujú: Ján Bunčák, Ján Čermák, Ján Jančo, Ján Hroboň, Michal Zajden.

Volebný konvent na voľbu predsedníctva ECAV na Slovensku
V nedeľu 24. júna 2018 sa na záver služieb Božích o 10.00 vo Veľkom kostole uskutoční volebný konvent na voľbu predsedníctva (t.j. generálneho biskupa a generálneho dozorcu) ECAV na Slovensku.
Na funkciu generálneho biskupa kandidujú: Ivan Eľko, Sidónia Horňanová, Katarína Hudáková, Marián Kaňuch.
Na funkciu generálneho dozorcu kandiduje Ján Brozman.

Plavba loďou
Prešporský spolok a CA Carpatica pozýva na plavbu loďou z Viedenskej časti Nussdorf do Bratislavy, ktorá sa uskutoční 10. 6. 2018. Bližšie informácie: 0915622133, presporsky@carpatica.sk

************
V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.

Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 27. 5. 2018 vo Veľkom kostole 330,75 eur, vo štvrtok 24. 5. 2018 a v nedeľu 27. 5. 2018 v Malom kostole 92,62 eur.

Hľadáme pani, ktorá by bola ochotná poskytnúť starostlivosť manželom, seniorom v blízkosti Bartókovej ulice. Bližšie informácie Vám poskytne p. Forgáč, tel. č. 0905 328 200