BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 30.9. do 7.10.2018

NE 30. september
Veľký kostol

  • 10:00 — Filo — Služby Božie s Večerou Pánovou (Veni Sancte)

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie

NE 7. október
Veľký kostol

  • 10:00 — František Ábel

Malý kostol

  • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ST 3. október

  • 16:30 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
  • 18:00 Večerné Služby Božie — Ferko, Malý kostol — Panenská ulica

************
Zmena termínu konania stredtýžňových služieb božích
Od 1. októbra 2018 sa budú stredtýždňové služby Božie v Malom kostole konať vždy v stredu o 18:00 hod.
Srdečne Vás na ne pozývame.

Biblické hodiny
Oznamujeme všetkým priaznivcom a návštevníkom Biblických hodín, že z dôvodu zaneprázdnenosti brata prof. Františka Ábela PhD. ich nebude môcť viesť ďalej on.
Túto službu bude v našom zbore vykonávať brat doc. Ondrej Prostredník, PhD.
Prvá biblická hodina sa bude konať v SOBOTU 3. novembra 2018 o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.
Prof. Františkovi Ábelovi za jeho čas a nadšenie pri výkladoch Biblie v ostatných rokoch srdečne ďakujeme.

Konfirmačná príprava
Konfirmácia prvý ročník začína 22. 9. 2018 o 10:00 na Konventnej 11. Bližšie informácie u sestry farárky E. Sokola 0918 828 191

Detské služby Božie
V nedeľu 7. 10. 2018 o 17:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie.
Téma: Poďakovanie za úrody zeme.

Spoločenstvo evanjelických žien
Spoločenstvo evanjelických žien Vás pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční 7. októbra 2018 o 15:00 v zborovom dome v Prievoze.
Téma: Kresťan a ochrana Božieho stvorenstva.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 23. 9. 2018 vo Veľkom kostole 180,54 eur, vo štvrtok 20. 9. 2018 a v nedeľu 23. 9. 2018 v Malom kostole 92,47 eur.

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.