BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 5.8. do 12.8.2018

NE 5. august
Veľký kostol

  • 10:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Ondrej Prostredník — Večerné Služby Božie

NE 12. august
Veľký kostol

  • 10:00 — Erika Sokola

Malý kostol

  • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************
Štvrtkové večerné služby Božie
Štvrtkové večerné služby Božie v Malom kostole sa v júli a v auguste nebudú konať.

************
Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 16:15 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).

************
Organový koncert
V sobotu 1. septembra 2018 o 19:00 sa uskutoční vo Veľkom kostole Organový koncert GAIL ARCHER, profesorky a riaditeľky hudby na Barnard College, Columbia University v New Yorku.
Dramaturgia koncertu zahŕňa mimoriadne zaujímavé diela organovej literatúry. Viaceré skladby zaznejú na Slovensku po prvý krát (C. A. Kjui, S. M. Ljapunov, A. K. Glazunov, A. Šaverzašvili).
Vstup voľný.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 29. 7. 2018 vo Veľkom kostole 164,58 eur a v Malom kostole 105,02 eur..

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.