BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 6.5. do 13.5.2018

NE 6. máj
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — kantátové Služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

NE 13. máj
Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola — konfirmácia

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 8. máj

 • 16:15 Konfi 2. ročník, Konventná 11
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Konventná 11

ŠT 10. máj

 • 16:15 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Marián Bodolló, Malý kostol — Panenská ulica

************
Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 16:15 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).

************
Biblická hodina — štúdium Biblie v mesiaci máj 2018
Biblická hodina – štúdium Biblie bude v stredu 9. 5. 2018 o 17:00 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave (Bartókova 8) v posluchárni P 4.

Prezentácia knihy
Dňa 13. 5. 2018 sa o 19:00 vo Veľkom kostole uskutoční prezentácia knihy Slovenská evanjelická cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch. Jej zostavovateľkou je Mgr. Svetlana Vojnićová-Feldyová.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Bžích boli v nedeľu 29. 4. 2018 vo Veľkom kostole 195,99 eur, v nedeľu 29. 4. 2018 v Malom kostole 77,67 eur.