BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 7.1. do 14.1.2018

NE 7. január
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

NE 14. január
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ŠT 11. január

  • 17:00 Večerné Služby Božie — Tomáš Semko, Malý kostol — Panenská ulica

************
Biblická hodina
Biblická hodina – štúdium Biblie sa bude konať v stredu 10. a 31. 1. 2018 o 17:00 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave (Bartókova 8) v posluchárni P 4.

Štatistické údaje za rok 2017
Bližšie informácie nájdete v samostatnom príspevku.

************
Novoročný koncert
Spoločenstvo evanjelických žien pozýva na Novoročný koncert 7. 1. 2018 o 15:00 hodine v evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Petržalke.
Spevokoly: z Bratislavy a hostia z Pezinka
Janko Siroma (organ)
Tomáš Rojček (klavír)
Slovo do nového roku: brat farár Boris Mišina.

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli vo štvrtok 21. 12. 2017 v Malom kostole 19,85 eur, zo Štedrého dňa a večera 24. 12. 2017 vo Veľkom kostole 4.571,96 eur a Malom kostole 150,16 eur, 25. 12. 2017 vo Veľkom kostole 894,33 eur a Malom kostole 213,14 eur, 26. 12. 2017 vo Veľkom kostole 242,67 eur a Malom kostole 63,85 eur, vo štvrtok 28. 12. 2017 v Malom kostole 9,90 eur, 31. 12. 2017 vo Veľkom kostole 479,24 eur a Malom kostole 66,99 eur, 1. 1. 2018 vo Veľkom kostole 326,44 eur a Malom kostole 158,75 eur.

************
Člen nášho Cirkevného zboru ponúka k odpredaju starožitný nábytok. Bližšie informácie na Hospodárskej správe (02/54 41 30 31; hospodarskasprava@velkykostol.sk).