BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 7.10. do 14.10.2018

NE 7. október
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel

Malý kostol

 • 9:00 — Čítané Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

NE 14. október
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — Včerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ST 10. október

 • 16:30 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Ponjičan — teológ EBF UK, Malý kostol — Panenská ulica

************
Zmena termínu konania stredtýžňových služieb božích
Od 1. októbra 2018 sa budú stredtýždňové služby Božie v Malom kostole konať vždy v stredu o 18:00 hod.
Srdečne Vás na ne pozývame.

Biblické hodiny
Oznamujeme všetkým priaznivcom a návštevníkom Biblických hodín, že z dôvodu zaneprázdnenosti brata prof. Františka Ábela PhD. ich nebude môcť viesť ďalej on.
Túto službu bude v našom zbore vykonávať brat doc. Ondrej Prostredník, PhD.
Prvá biblická hodina sa bude konať v SOBOTU 3. novembra 2018 o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.
Prof. Františkovi Ábelovi za jeho čas a nadšenie pri výkladoch Biblie v ostatných rokoch srdečne ďakujeme.

Zborový konvent
V nedeľu 14. októbra 2018 sa na záver služieb Božích o 10:00 vo Veľkom kostole uskutoční zborový konvent s programom:

 • Zmena rozpočtu na rok 2018
  • Dôvodom sú mimoriadne príjmy a výdavky Cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto, s ktorými sme pri tvorbe rozpočtu a jeho schvaľovaní nemohli počítať.
   Konventu budú predstavené zmeny a ich dôvody na zasadnutí. Materiály k zmene rozpočtu 2018 si môžete stiahnuť na stránke http://www.velkykostol.sk/o-nas/dokumenty/.

   ************
   Ofery zo služieb Božích
   Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 30. 9. 2018 vo Veľkom kostole 238,41 eur, vo štvrtok 27. 9. 2018 a v nedeľu 30. 9. 2018 v Malom kostole 186,31 eur.

   V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.