BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 9.9. do 16.9.2018

NE 9. september
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

NE 16. september
Veľký kostol

  • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Ondrej Prostredník — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ST 12. september

ŠT 13. september

  • 18:00 Večerné Služby Božie — Erika Sokola, Malý kostol — Panenská ulica

************
Služby Božie v nedeľu 23. septembra
V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích zaznejú v nedeľu 23. septembra 2018 o 10:00 vo Veľkom kostole v podaní súboru Ensemble 1684, Leipzig, pod vedením umeleckého vedúceho Gregora Meyera, diela Johanna Rosenmüllera a Sebastiana Knüpfera.

Koncert súboru Ensemble 1684, Leipzig
V nedeľu 23. septembra 2018 o 17:00 sa uskutoční v evanjelickom kostole v Deutsch Jahrndorf koncert súboru Ensemble 1684, Leipzig, pod vedením umeleckého vedúceho Gregora Meyera.
Na koncerte zaznejú diela Johanna Rosenmüllera, Johanna Schelleho a Sebastiana Knüpfera.
Organizátor koncertu ponúka členom CZ zľavnené vstupenky v cene 9 eur. Informácie: 0903 439612, jan.michalko4@gmail.com

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 2. 9. 2018 vo Veľkom kostole 168,86 eur a v Malom kostole 92,16 eur.

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.