Diskusie nad Bibliou – 15.1.2019 o chudobe

Pozývame na podujatie nového formátu: Diskusie nad Bibliou. Hosťom prvého podujatia na tému “Chudoba: Cnosť alebo strata dôstojnosti?” bude sociologička Zuzana Kusá. Diskusiu moderuje doc. Ondrej Prostredník. Uskutoční sa 15. januára 2019 o 18:00 v zasadačke na Konventnej 11.

Chudoba: Cnosť alebo strata dôstojnosti?
Chudoba je v biblických textoch predstavená ako ideál cnosti a tiež ako ponižujúci stav, ktorý treba prekonať. Ako vplýva biblické hodnotenie chudoby na náš vzťah k chudobe v spoločnosti? Ako vzniká chudoba, aké sú jej dnešné podoby a čo môžeme urobiť, aby sme ju odstránili?

PhDr. Zuzana Kusá, CSc. sa venuje témam vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Pôsobí v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Popri výskume a vedeckých a odborných prednáškach často publikuje v dennej tlači.

Diskusie nad Bibliou sa budú konať raz mesačne.