Ekumenický modlitebný večer

“Pokánie a viera ako cesta ku konkrétnym prejavom lásky k Bohu a blížnym.”

Prvá pôstna nedeľa 18. februára 2018 o 17:00 vo Veľkom kostole
Panenská ulica, Bratislava

Meditácie na biblické texty: Karol Moravčík, Jakub Pavlús
Hudobné stvárnenie: Il Cuore Barocco

Finančná zbierka z Ekumenického modlitebného večera je určená pre vzdelávacie centrum EduBox, ktoré poskytuje tútoring a mentoring deťom zo zraniteľných skupín. Projekt je unikátny tým, že spája lokálnu samosprávu, základnú školu v obci a majoritných rodičov s rómskymi rodinami. V úlohe tútorov vystupujú študenti prestížneho gymnázia v Bratislave.

Po skončení modlitebného večera sa uskutoční v Starom lýceu Agapé.