Konferencia nášho zboru, 16. 10. 2018

Postavenie a práva osôb s menšinovou sexuálnou identitou v evanjelickej cirkvi

16. októbra 2018 od 9:00 hod.
Veľká zasadačka, Konventná 11, Bratislava

O konferencii

Ľudia s menšinovou sexuálnou identitou sú súčasťou cirkvi a podieľajú sa na jej živote. Ich postavenie a práva sú však tabuizované a cirkev sa bráni otvorenej diskusii na túto tému. Preto sme sa rozhodli osloviť odborníkov, aby širšej verejnosti priblížili rôzne aspekty tejto témy. Veríme, že ich prednášky pomôžu, aby sme v evanjelickej cirkvi začali o téme diskutovať vecne a odborne.

Konferenciu organizuje Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto

Organizačný výbor: Ondrej Prostredník, Anna Polcková, Ján Vladimír Michalko

Facebook udalosť: https://www.facebook.com/events/2261942027210332/

Program

 • 9:00 – Otvorenie konferencie
  Anna Polcková, predsedajúca farárka cirkevného zboru
 • 9:15 – Sexuálne orientácie a rodové identity v pluralitnej spoločnosti
  Michal Patarák, psychiater
 • 10:45 – prestávka
 • 11:00 – Ochrana práv osôb s menšinovou sexuálnou identitou v právnom poriadku SR
  Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv SR
 • 12:30 – prestávka na obed
 • 14:00 – Všetko je rovnaké – všetko je iné. Na ceste ku afirmatívnemu spoločenstvu. (Alles gleich – alles anders. Auf dem Weg zur affirmativen Gemeinde)
  Lars Müller-Marienburg, Superintendent, Evanjelická cirkev Rakúsko
 • 15:30 – prestávka
 • 16:00 – Emauský proces a možnosti jeho využitia v ECAV na Slovensku
  predstaviteľ ECAV
 • 17:30 – Panelová diskusia s referentmi, moderuje Ondrej Prostredník, misijný pracovník cirkevného zboru
 • 18:30 – Záver konferencie

(Prednáška Larsa Müller-Marienburga odznie v nemčine a bude tlmočená simultánne do slovenčiny.)

Prednášajúci

Mária Patakyová zastáva funkciu verejnej ochrankyne práv od marca 2017. Okrem toho pôsobí od ukončenia svojho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 bola vymenovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore obchodné a finančné právo. V rokoch 2012 – 2016  bola členkou Rady riaditeľov European Public Law Organisation v Aténach a členkou European Public Law Group, ktorá sa zameriava na otázky spojené s problematikou ľudských práv v kontexte aktuálneho spoločenského diania v Európe i globálnom rozmere.

Lars Müller-Marienburg je od roku 2016 superintendentom dolnorakúskej diecézy Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Teologické štúdium absolvoval v Mníchove a pôsobil v Nemecku, Kanade, Grécku a Rakúsku. Vo svojom pôsobení sa zameriava na prepojenie slobody a zbožnosti. Ďalšími dôrazmi jeho pôsobenia sú ekumenické vzťahy a budovanie vzťahov úcty a dôvery k osobám s homosexuálnou orientáciou v cirkvi.

Michal Patarák pracuje na II. Psychiatrickej klinike SZU Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, prednáša na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, je členom Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, vedúcim redaktorom časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti, členom redakčných rád viacerých psychiatrických odborných časopisov na Slovensku a predsedom Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Venuje sa prednáškovej, vedecko-výskumnej, publikačnej a publicistickej činnosti.