Štatistické údaje za rok 2017

Štatistické údaje za rok 2017 (podľa stavu k 31. 12. 2017)

KRST SVÄTÝ
58 detí

  • 34 chlapcov, 25 dievčat

Spolu pokrstených 58 — o 4 deti viac ako v roku 2016

KONFIRMÁCIA
6 detí

  • 4 chlapcov, 2 dievčat

6 dospelých

  • 3 mužov, 3 žien

Spolu konfirmovaných 12 konfirmandov — o 7 detí menej a 13 dospelých menej ako v roku 2016

SOBÁŠE

  • evanjelických (obaja snúbenci boli ev. a. v.) — 3
  • krížnych — 21

Spolu sobášov 24, o 5 menej ako v roku 2016

POHREBY
27 mužov a 40 žien
Spolu pochovaných 67 — o 23 zosnulých viac ako v roku 2016

VEČERA PÁNOVA
Velký kostol

  • 3 002, z toho 1122 mužov a 1880 žien

Malý kostol

  • 685, z toho 267 mužov a 418 žien

Domácnosti

  • 29, z toho 12 mužov a 17 žien

Nemocnice a zariadenia pre seniorov

  • 68, z toho 24 mužov a 44 žien

Spolu prijalo Večeru Pánovu 3 784 komunikantov, čo je o 75 viac ako v r. 2016

POČET ČLENOV CIRKEVNÉHO ZBORU
K 31. 12. 2017 má Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto v evidencii 2 644 členov cirkevného zboru, čo je o 72 členov viac ako v r. 2016.

******************

SOLI DEO GLORIA

******************