Zborový konvent

V nedeľu 14. októbra 2018 sa na záver služieb Božích o 10:00 vo Veľkom kostole uskutoční zborový konvent s programom:

  • Zmena rozpočtu na rok 2018
    • Dôvodom sú mimoriadne príjmy a výdavky Cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto, s ktorými sme pri tvorbe rozpočtu a jeho schvaľovaní nemohli počítať.
      Konventu budú predstavené zmeny a ich dôvody na zasadnutí. Materiály k zmene rozpočtu 2018 si môžete stiahnuť na stránke http://www.velkykostol.sk/o-nas/dokumenty/.