Zmena termínu konania stredtýžňových služieb božích

Od 1. októbra 2018 sa budú stredtýždňové služby Božie v Malom kostole konať vždy v stredu o 18:00 hod.

Srdečne Vás na ne pozývame.