Archives for 2019

BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 15.9. do 22.9.2019

NE 15. septembra  13. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — kantátové služby Božie

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

NE 22. septembra  14. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola — hlavné služby Božie

Malý kostol

  • 9:00 — čítané služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Anna Polcková — večerné služby Božie

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 15.9.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 18.9.: 18:00 – služby Božie – Erika Sokola, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 8.9.2019 vo Veľkom kostole 246,63 eur, v stredu 4.9.2019 a v nedeľu 8.9.2019 Malom kostole 285,05 eur.

***********

Konfirmačná príprava 1. ročník: Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, sa môžu prihlásiť na konfirmačnú prípravu u p. f. Polckovej emailom anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky na 0904360504. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 15. septembra 2019 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali Kantáta J. S. Bacha Ihr, die ihr euch von Christo nennet BWV 164 určená na 13. nedeľu po Svätej Trojici.

V nedeľu 22.9.2019 o 15.00 sa uskutoční v Ev. kostole v Trnave Vzdelávací seminár na tému: Sprevádzanie zomierajúcich. Bližšie informácie na http://ecavtrnava.sk/

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

 

Dobrý trh a kantáta 15.9.2019

V nedeľu, 15. septembra 2019, počas kantátových služieb Božích vo Veľkom kostole so začiatkom o 10.00, bude na Panenskej ulici Dobrý trh. Z toho dôvodu bude vstup do Veľkého kostola z Panenskej ulice možný len malou bráničkou vedľa budovy Sloyd. Vstup bude otvorený do 10.15 hod. Vstup do Veľkého kostola z Konventnej ulice bude otvorený počas trvania celých služieb Božích. Vjazd automobilov do areálu nebude možný, preto prosíme návštevníkov služieb Božích, aby svoje vozidlá zaparkovali na verejnom parkovisku Veľký kostol, vjazd zo Staromestskej ulice. Účastníkom služieb Božích je umožnený výjazd z parkoviska do 12.20 zdarma.  Za porozumenie ďakujeme.