Ekumenický modlitebný večer 10.3.2019

Láska bez pokrytectva — zdroj nezištnej pomoci všetkým ľuďom bez rozdielu
Pozývame vás na v poradí už siedmy Ekumenický modlitebný večer, ktorý sa koná v prvú pôstnu nedeľu 10.marca 2019 o 18:00 vo Veľkom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.
Meditácie na biblické texty: Robert Bezák, Anna Polcková
Hudobné stvárnenie: Vocal ensemble, dirigentka: Blanka Juhaňáková.
Organové meditácie: Ján V. Michalko