Biblické hodiny v apríli – júni

Biblické hodiny s bratom doc. Ondrejom Prostredníkom sa konajú každú druhú sobotu o 16:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11 (budova farského úradu). V najbližšom období v týchto konkrétnych termínoch:

26. 4. (výnimočne v piatok)
Sobota – 11. 5.
Sobota – 25.5.
Sobota – 8.6.
Sobota – 22.6.

Na biblické hodiny do kruhu aktívnych poslucháčov Božieho Slova vás srdečne pozývame.