BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 1.12. do 8.12.2019

NE 1. decembra  Prvá adventná nedeľa – Pamiatka posvätenia Veľkého a Malého kostola 

Veľký kostol

  • 10:00 – Daniel Pastirčák  — služby Božie s večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Anna Polcková  — večerné služby Božie

NE 8. decembra  Druhá adventná nedeľa 

Veľký kostol

  • 10:00 – Tamás Fabiny — služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 1.12.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 4.12.: 18:00 – služby Božie, Ruth Chmeľovská, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

ŠT 5.12.: 10:00 – pamäťové cvičenia pre seniorov, Zasadačka, Konventná 14

SO 7.12.: 17:00 – stretnutie mládeže, Staré lýceum, Konventná 15

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 24.11.2019 vo Veľkom kostole 242,37 eur, v stredu 20.11.2019 a v nedeľu 24.11.2019 v Malom kostole 62,02 eur.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo povinne vyhlasovanú oferu na Generálnu podporoveň na 1. adventnú nedeľu – 1.12.2019. Podporný fond Generálnej podporovne slúži na podporu malých, finančne slabých cirkevných zborov. Poskytuje nenávratné finančné podpory na financovanie výstavby, opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov.

***********

Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto a Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozývajú na Adventný večer slova a hudby s názvom „Chváľ, duša, Boha“, ktorý sa bude konať v stredu, 11. decembra 2019 o 18.00 h v Malom kostole na Panenskej ul. v rámci večerných služieb Božích.

Ekumenické služby Božie v nemeckom jazyku V SOBOTU 14.12.2019 o 15.00 hod. sa v Malom kostole uskutočnia ekumenické SB v nemeckom jazyku s účasťou farára Rímskokatolíckej cirkvi ThDr. Júliusa M. Prachára.

V nedeľu 15.12.2019 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie (mikulášske). Srdečne pozývame.

V rámci cyklu Diskusie nad Bibliou Vás pozývame na diskusiu o konci sveta a súčasnosti, ktorá sa uskutoční v utorok, 17. decembra 2019 o 18:00 hod. v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave. S teológom a publicistom Michalom Havranom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

Biblická hodina bude na Konventnej 11 o 17:00 vo štvrtok 12. 12.

Milé priateľky, milí priatelia, srdečne Vás pozývame na stretnutia mládeže. Bývajú každú sobotu od 17:00 h v Starom lýceu. Počas zimného semestra bude témou stretnutí Ovocie Ducha.
Aktuálne informácie nájdete na našom Facebooku a Instagrame Mládež v Starom lýceu. Tešíme sa na vás!

Pamäťové cvičenia pre seniorov bývajú vo štvrtok o 10:00 v zasadačke na Konventnej 14.

Viedeň a Schönbrunn v Advente – s návštevou evanjelického kostola vo Viedni:

Deň konania: 14.12.2019 Cena výletu: 20,50 eur na osobu (doprava, vstup autobusom do Viedne, sprievodca Dagmar – špecialistka na Viedeň)
Program výletu: dopoludnia – centrum Viedne s prehliadkou ev. kostola, návšteva trhov – pred Hofburgom, pri Stefansdome, AM Hof a radnicou, popoludní – Schönbrunn – možnosť návštevy zámku s prehliadkou Grand Tour (prehliadka nie je zahrnutá v cene výletu, cena prehliadky 20,- euro)
Prihlásiť sa môžete na telefón (Viber, WhatsApp):0915 622 133

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť bola podaná) a z vlastného rozpočtu.